Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

3. mai 2014

Dag 8: En formiddagspassiar

Søndag 17. april 1814

Efter frokost dro jeg av gårde til Vengerbakken, gården der Jacob Aall og Hans Jacob Grøgaard losjerer. Vi hadde en hyggelig passiar, og enda hyggeligere ble det da Gustav Blom og min tidligere sjef Wedel-Jarlsberg dukket opp. Dette var en god anledning til å snakke om både løst og fast med personer som jeg har stor respekt for, men som jeg også kan si at jeg har et fortrolig forhold til.

Grev Wedel-Jarlsberg var den ubestridte leder av Unionspartiet og Gustav Blom ble omtalt som hans våpendrager. Jacob Aall sto også i fronten for denne fraksjonen. Hans venn Hans Jacob Grøgaard sluttet seg også til denne sammen med en rekke andre embetsmenn, kjøpmenn og en god del bønder fra Vestfold og Agder-fylkene.
Samtalen kom efter hvert inn på de forskjellige oppfatninger som råder blant Riksforsamlingens deputerte. Det begynner efterhvert å bli ganske tydelig at forsamlingen er splittet i to. Én gruppe tror fullt og helt på at Norge nå har en mulighet til å etablere seg som en selvstendig stat. De vil ha en grunnlov som er bygget på dette. Den annen gruppe mener at dette er urealistisk, dels fordi landet har for små økonomiske ressurser, og dels fordi en slik politikk ikke vil bli anerkjent av stormaktene. Da vil vår handel lide kraftig og det vil gå enda dårligere med økonomien.

Denne andre gruppe mener at en union med Sverige er den eneste farbare vei nå, og at en selvstendighetspolitikk temmelig sikkert vil føre til krig med vårt naboland. Dette kan bli en katastrofe for vårt fedreland. Grev Wedel fortalte at kammerherre Anker nettopp hadde fått et brev fra Göteborg der det fortelles at det nå blir forberedt angrep på Norge fra alle kanter. En grunnlov må derfor innrettes på å kunne fungere innenfor en union med Sverige.

Jacob Aall hevdet  – kanskje litt for spøk – at det også er en tredje gruppe blant Riksforsamlingens medlemmer, og det er en temmelig stor gruppe. Dette er de som overhodet ikke begriper hva slags situasjon landet befinner seg i, og som heller ikke deltar i diskusjonene. De har en tilbøyelighet til å stemme med selvstendighetspartiet fordi deres mål høres forlokkende ut. Det blir en viktig oppgave for vår krets å vinne flest mulig av denne flokk over på vår side.

Før vi brøt opp fikk jeg oppfordring om å delta i det sosiale samværet rundt kammerherre Anker som har sitt eget rom i hovedbygningen på Eidsvoll Verk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: