Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

9. mai 2014

Dag 23: Grunnlovsutkastet foreligger

Mandag 2. mai 1814

Nå foreligger Konstitusjonskomitéens forslag til grunnlov i sin helhet med 115 paragrafer. Da stedets felttrykkeri ikke fungerer, har vi skrevet av hvert vårt eksemplar av dette utkast.  Selve behandlingen av de enkelte paragrafer begynner på onsdag. Da går Riksforsamlingen over i en ny fase.

Bare noen ganske få av de 112 representanters avskrifter av det første grunnlovsutkast er bevart. Dette er eksemplaret til forsamlingens sekretær Wilhelm Frimann Koren Christie. I høyre kolonne er de enkelte paragrafer skrevet, og i venstre kolonne har Christie skrevet sine notater. På utsnittet ovenfor står det om §1: var antaget forhen. §2: med Tillæg. §3: antaget.

Carl Adolph Diriks som er byfogd i Larvik, ble i dag valgt til forsamlingens president for 8 dage og amtmann Claus Bendeke til visepresident. Christie fortsetter som sekretær.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: