Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

8. mai 2014

Dag 16-22: Spionen på loftet

Søndag 1. mai 1814

Det har ikke skjedd mye av betydning denne uke. Konstitusjonskomitéen arbeider fortsatt på sine lovforslag, og det har bare vært to korte møter i Rikssalen. Jeg er efterhvert blitt en av de faste gjestene hos kammerherre Peder Anker som har sitt eget gemakk i verksbygningen. Der møtes jevnlig Grev Wedels flokk for å høre siste nytt fra Komitéens arbeide, for å diskutere tingenes tilstand og for å nyte en god Cognac.

De som sedvanlig deltar i sammenkomstene hos Anker, er selvsagt Grev Wedel, Gustav Peter Blom, Jacob Aall og Hans Jacob Grøgaard som jeg tidligere har omtalt, men også  kammerherre Severin Løvenskiold, grosserer Ole Clausen Mørch, kjøpmann John Moses og fogd Jens Erichstrup. Pastor Nicolai Wergeland kommer av og til, men ikke ofte da han benytter hvert ledige øyeblikk til å arbeide for seg selv.

For noen av prinsens mest ytterliggående tilhengere forekommer disse sammenkomster å være høyst mistenkelige. Anker har således fått en ny nabo, nemlig von Holtens sekretær, Niels Lunde, som nå er blitt innkvartert på loftkammeret over Ankers stue. Da det er meget lytt mellom disse rom, har han fått mang en sannhet å rapportere. Når det blir talt om noe som det ikke er ønskelig at Lunde skal oppfatte, så benyttes derfor det engelske sprog som han ikke forstår. En og annen skrøne er også fortalt. Disse får vi ganske visst senere høre gjenfortalt som sannheter blant selvstendighetsforkjemperne. Særlig Grev Wedel morer seg med slike påfunn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: