Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

18. mai 2014

Dag 39: Grunnloven signeres

Onsdag 18. mai 1814

Dagens møte i Rikssalen ble innledet med en sak som gjaldt Finanskomitéens arbeide og en del andre saker. Derefter tok man fatt på dagens høytidelige gjerning, nemlig signering av et renskrevet eksemplar av vår nye konstitusjon. Én efter en kom de deputerte frem for å skrive sitt navn og sette sitt segl på dokumentet.


Den første side med signaturer. Teksten lyder: "Vi Undertegnede, Kongeriget Norges Repræsentantere, erklærer herved denne Constitution, som af Rigsforsamlingen er antaget, for Kongeriget Norges Grundlov, hvorefter alle og enhver sig have at rætte. Dets til bekræftelse under vor Haand og Seigl. Ejdsvold d. 17de May 1814". Derefter kommer underskrifter og segl til Akershus Amts Deputerte: Peder Anker, Christian Magnus Falsen, Christian Christensen Kollerud.

Underskriftsprosedyren gikk for øvrig ikke helt uten problemer. Det viste seg bl.a. at det var en del som ikke hadde fått med seg seglstempel eller signetring da de reiste til Eidsvoll. I noen tilfelle ble problemet løst ved at samme stempel ble brukt av flere. Således lånte jeg mitt seglstempel ut til amtmann Claus Bendeke. Vi har jo begge efternavn på B.

Et annet problem var at prosessen tok temmelig lang tid. Det var derfor ikke alle som rakk å undertegne denne dag. De gjenværende ble pålagt å møte neste dag kl 9.

Min underskrift med segl på grunnlovsdokumentet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: