Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

17. april 2014

Innkvartering på Brensmork

Nå har jeg vært på Eidsvoll i én uke. Mange inntrykk, mange interessante mennesker, mange viktige ting å blogge om. Men altså tilsynelatende ikke et ord fra undertegnede denne uke. Jeg har i stedet brukt fritiden til å skrive brev med fjærpenn og blekk, bl.a. en lengre beretning om hendelsene her på Eidsvoll til min venn Søren Georg Abel. Han er sogneprest i Gjerstad og meget interessert i politikk. Jeg hadde lovet å holde ham underrettet om begivenhetenes gang her på Eidsvoll og sendte ham en første rapport om Riksforsamlingen første dager i går.

På grunn av hendelsenes viktighet, vil jeg nå skrive litt om det som skjer hver dag, – noen dager med korte, noen dager med lengre epistler. Nedenfor kommer den første av disse, nemlig for min ankomstdag for én uke siden.

Brensmork på Eidsvoll rundt 1940. Da Thomas Bryn bodde her i 1814, hadde bygningen én etasje. Denne er trolig bevart som første etasje i bygningen vi ser på bildet. I en beskrivelse fra 1792 (se Stigum i "Om kildene") nevnes våningshus, en toetasjes stolpebu og åtte andre bygninger (Foto: Lars Brye).

Lørdag 9. april 1814

Jeg ankom Eidsvoll på kvelden og ble innlosjert på offisersgården Brensmork som disponeres av kaptein Fredrik Selmer. Han er sjef for det Eidsvoldske kompani som nå er underlagt eliteavdelingen Det norske gevorbne Jegerkorps. Våningshuset har bare én etasje, men er likevel ganske stort, ca. 22 x 11 meter, og har hele 9 værelser. Her skal jeg bo i kommende uker bl.a. sammen med prost Peter Hount fra Fredrikshald som jeg kjenner fra middagen hos Regenten i forrige uke. Brensmork ligger bare et kvarters kjøretur fra Eidvoll Verk der grunnlovsforhandlingene skal finne sted. Når jeg hører hvor langt fra Verket mange andre deputerte er innlosjert og den mangelfulle komfort noen må klare seg med, vil jeg absolutt si meg fornøyet med mitt kvarter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: