Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

17. april 2014

Dag 1: Registrering

Søndag 10. april

Dagen begynte med gudstjeneste i Eidsvoll kirke. Derefter gikk ferden til Carsten Ankers herskapelige residens på Eidsvoll Verk. Her ble representantene kalt inn til registrering distrikt for distrikt.

Det var sen eftermiddag før turen kom til meg og mine to medrepresentanter fra Råbyggelaget. Vi ble vist inn i en sal der Hans Kongelige Høyhet ventet på oss med noen av sine nærmeste medarbeidere. Jeg holdt en kort tale til Regenten hvorefter jeg overleverte våre fullmakter. Vi hadde så en kort samtale med Hans Høyhet og fikk utlevert våre adgangstegn til forhandlingene. Deretter returnerte vi til konversasjonsstuen.
Thomas Bryns adgangstegn til Riksforsamlingen er ikke bevart. Her er i stedet adgangstegnet til lensmann Ole Evenstad som representerte Hedemarkens amt.

Da alle disse formaliteter var overstått, ble det servert middag. Det hersket en uformell og vennlig tone blant de folkevalgte av alle samfunnslag. Bønder og amtmenn, lærde og ulærde, oberster og korporaler, kjøbmenn og proprietærer i broget orden. Godseier Peder Anker hadde påtatt seg en vertskapsrolle og øste opp suppe med joviale kommentarer bl.a. til min reisefelle, Ole Tveiten. Mange merket seg sistnevntes efterfølgende kommentar: «Han er så gild og morsom, denne karen!»

Efter måltidet opptrådte et lite janitsjarorkester der særlig trompetisten utmerket seg med store ferdigheter. Og så reiste de deputerte hver til sitt losji.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: