Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

19. april 2014

Dag 4: Konstitusjonskomitéen arbeider for fullt

Onsdag 13. april

I dag ble det bare et kort plenumsmøte. Regentens svar på gårsdagens takkebrev fra forsamlingen ble lest opp. Det ble så orientert om at Konstitusjonskomitéens allerede har kommet langt med et forslag til grunnsetninger eller prinsipper for en ny konstitusjon. Når forslaget er ferdig, vil det bli trykket opp og delt ut. Selve behandlingen av grunnsetningene er lagt til lørdag.

Mens jeg ennå var på Verket, fikk jeg også med meg et par gode nyheter om landets kornforsyning. Omkring 5.000 tønner korn har nå kommet med skip til Kristiania og 3.000 tønner til Tønsberg. Dessuten kunne regjeringsråd Jonas Collett etter middagen fortelle at Danmark nå har tilbudt seg å levere i alt 90.000 tønner korn til Norge. Jeg forsto det slik at dette blir gitt som en gave i en vanskelig tid. Også en god nyhet kan det bli splid om. Det ble en amper diskusjon mellom sorenskriverne Christian Magnus Falsen og Gustav Peter Blom. Det underliggende spørsmål er selvsagt om Norge til syvende og siste kan klare seg selv økonomisk. Der har selvstendighetsmannen Falsen og grev Wedels nære medarbeider Blom forskjellig syn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: