Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

20. april 2014

Dag 6: De 11 grunnsetninger

Fredag 15. april

Det tilflyter oss stadig mer informasjon om andre lands reaksjoner på vårt arbeide med en egen konstitusjon og Regentens selvstendighetsplaner. I går fikk vi høre at engelskmennene opprettholder sin embargo på alle norske skip. I dag fikk vi vite at engelske orlogsfartøyer har fått ordre om å beskytte norske handelsskip mot svenske kaprere. Man skal imidlertid ikke ta alt man hører, for god fisk. Vi utsettes for en bevisst spredning av falske rykter –  ja, det produseres til og med falske trykksaker. I dag fikk vi se en svensk note som neppe kan være autentisk. Den inneholdt nemlig både æ og ø, bokstaver som ikke brukes i Sverige.

Det viktigste som skjedde i dag, var at vi endelig fikk utlevert forslaget til grunnsetninger for landets konstitusjon. Ved forsamlingens eftermiddagsmøte fikk vi hver vår håndskrevne kopi. Hele dokumentet med en innledning fra komitéen ble så lest opp slik at vi kunne kontrollere avskriften mot originalen.

De fire første grunnsetninger slik de framstår i avskriften til statssekretæren Carl Henrik von Holten. Originalen finnes i Christian Frederiks arkiv i Riksarkivet.


Forslaget inneholdt 11 grunnsetninger som jeg gjengir nedenfor:

Da konstitusjonskomitéens forslag ikke kunne trykkes, men måtte skrives av for hånd av flere personer, finnes det flere versjoner av dokumentet. Forskjellene er imidlertid stort sett av ortografisk art.

Grunnsetningene skal diskuteres i morgendagens møte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: