Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

20. april 2014

Dag 5: Problemer med trykkeriet

Torsdag 14. april

I dag har det vært nok en rolig dag for oss som ikke deltar i Konstitusjonskomitéens arbeide. Jeg benyttet anledningen til å nyte en sen frokost efterfulgt av en passiar med min huskamerat Peter Hount om dette og hint. Hount er en mann midt i 40-årene og prost i Nedre Borgesyssel ved Fredrikshald. Han er dansk av fødsel, men vokste opp i Søgne ved Kristiansand der faren var sogneprest.

Hount er levende opptatt av opplysningstidens idéer og har som prest arbeidet meget for skolesaken. Han har også engasjert seg på andre politiske områder, bl.a. i nasjonale spørsmål. For fem år siden skrev han en artikkel i tidsskriftet Tiden med tittelen "Norges retfærdige og billige Ønsker" der han bl.a. tok til orde for en norsk nasjonalbank og en egen norsk orlogsflåte. Artikkelen ble av enkelte tolket som en argumentasjon for norsk selvstendighet og dermed en trussel mot det danske eneveldet. Han ble derfor innkalt til forhør om sine idéer.

Hount er en klok mann som det er viktig å lytte til. Vi er enige om mangt, men i spørsmålet om Norges selvstendighet er vi nok litt uenige. Jeg oppfatter det slik at Hount mener vi nå har en gylden sjanse til å bli en helt selvstendig nasjon, mens jeg mener tiden slett ikke er moden for dette, men om det øvrige innhold i grunnloven vil vi sikkert kunne enes.

Trykkepressen som ble brukt da Riksforsamlingen var samlet på Eidsvoll i 1814.

Vi bega oss senere til Verket for å spise middag. Det hadde gått rykter om at vi kanskje kunne få et eksemplar av forslaget til grunnsetninger for konstitusjonen allerede i kveld, men så viste det seg at det var problemer med den gamle trykkepressen som skulle brukes til mangfoldiggjøring. Forslaget måtte derfor skrives av for hånd og arbeidet vil ikke bli ferdig før i morgen eftermiddag. I stedet brukte jeg tiden til å ta en kikk på en del utenlandske aviser som nå er lagt ut i forsamlingssalen. Det var både danske og svenske aviser, og dessuten engelske Times.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: