Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

4. mars 2014

Et dramatisk blad av norsk historie

Arendal, torsdag den 3. mars 1814

Er noen dager i Arendal nå. Stiftsdireksjonen har reist sak mot byfogd Nils Berg, og jeg er bedt om å være settedommer. Det krever litt forberedelser. Jeg kommer tilbake til dette senere, for det viktigste ved denne byturen er at jeg nå fikk kjennskap til nyhetene fra hovedstaden om rikets tilstand. Allerede om kvelden da jeg kom til mitt losji, fikk jeg vite at viktige ting har skjedd. Gjestgiveren som skjønte at jeg var litt brydd over å være så dårlig informert, lånte meg et eksemplar av bladet Tiden fra 24. februar. Aldri har jeg sett så dramatiske nyheter!

Bladet inneholdt et åpent brev fra kong Frederik og dreide seg om Kiel-traktaten. Som ryktene allerede hadde forberedt oss på, har Kongen frasagt seg alle sine "Rettigheder og Adkomster til bemeldte Kongerige Norge ... til Fordeel for Hans Majestæt Kongen av Sverrig" som det heter i teksten. Han beklaget naturligvis dette på det inderligste, men angrepet fra de svenske styrker "var naaet til Jyllands Grændse (og) denne Provinds var ikke at beskytte imod Overmagtens fiendtlige Oversvømmelse".  Derfor var det ikke annet å gjøre enn å gå med på kravene fra den svenske kongemakt.

Selv om jeg var forberedt på disse nyheter, kjenner man hjertet banke litt ekstra når man ser realitetene på trykk.

Slik begynner det åpne brev fra kong Frederik den sjette av Danmark

Den virkelige dramatiske nyheten var imidlertid kunngjøringen fra prins Christian Frederik angående rikets tilstand i den siste del av bladet. Da viktigheten av dette brev til det norske folk gikk opp for meg, måtte jeg virkelig sette meg ned i en god stol. Prinsen forteller i brevet at det norske folk har "ytret sin bestemte Villie til, ikke at samtykke i nogen Underkastelse under Sverrigs Konge, men derimod til at hævde og forsvare sin Uafhængighed og Selvstændighed". Dette er sikkert en riktig oppfatning, men samtidig en meget farlig uttalelse. Svenskene kan jo oppfatte dette som en ren krigserklæring!

Slik begynner kunngjøringen fra prins Christian Frederik, nå regent av Norge

Videre skriver prinsen at: "Som Rigets Regent, hvilken Titel Jeg antager, med alle Rettigheder, og med den Myndighed, som Hans Majestæt Kong Frederik den Sjette har frasagt Sig, ... skal Min oprigtige Bestræbelse være, at vedligeholde Freden med alle de Magter, som ikke krænke det Norske Folks Rettigheder".

Vi kan jo ikke si annet enn at Christian Frederik er en modig og handlekraftig mann. Samtidig er han stort sett godt likt både av borgerskap og allmue, men det har vært som stattholder. Hvordan vil han håndtere rollen som selvoppnevnt regent? Nå vil det bli mange diskusjoner i hytter og hus. Det er rart å tenke på at disse nyheter har vært kjent i hovedstaden i en uke allerede. Mon tro hva som rører seg der nå?

1 kommentar:

  1. Etter at dette innlegget ble publisert, oppdaget jeg at Thomas Bryn var i Arendal den 3. mars. Jeg har derfor gjort noen endringer i rammen rundt innlegget. Substansen er uforandret.

    SvarSlett

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: