Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

8. mars 2014

En strabasiøs hjemreise

Tirsdag 8. mars 1814

I går kveld kom jeg hjem fra Arendal. Jeg hadde planlagt å returnere søndag, men på grunn av tett snevær og vind var dette umulig. I går var været bedre, men det ble likevel en strabasiøs reise. Gårdene langs ruten har ansvar for å kjøre opp veien ved snefall, men flere steder måtte jeg brøyte meg vei gjennom snefaner så høye som hus med fare for å skade både hest og utstyr.

Det er et tospann som dette man drømmer om å møte når man strever seg frem på en ubrøytet vei. Dessverre ble det med drømmen

Strekningen ved Rise i Øyestad var spesielt ille. Det er ikke første gangen bøndene her overser sine plikter. En bonde fra Vegusdal måtte tidligere i vinter sette igjen sitt lass her da han aldeles ikke klarte å komme seg frem under de rådende forhold. Her savnes dessuten en skyssordning med faste takster. I mangel herav tar bøndene så ublue priser for leie av skyss, at det hindrer en slik løsning.


Vinterveien mellom Arendal og Herefoss (rød strek) går om Mjåvatn i Grandalen. Den var raskere å kjøre med hest og slede fordi det var lengre strekninger med elver og vann her.

Jeg tenker med gru på at jeg kanskje må gjenta disse strabaser når jeg skal tilbake til Arendal den 23. ds. for å ta opp vitneavhør og dømme i saken mot byfogden. Allerede før jeg var kommet hjem til Nes bestemte jeg meg for å skrive et brev til stiftamtmannen om de håpløse forhold på denne for de herværende embedsmenn så viktige veistrekning.  Jeg vil foreslå to konkrete bestemmelser:

1. Oppsitteren på Rise må få en klekkelig mulkt for mangel på snebrøyting i forrige uke såvel som tidligere i vinter.

2. Oppsitterne på Mjåvatn, Messel og Rise må få ordre om å skaffe meg skyss mot rimelig betaling, samt å brøyte veien til min reise den 23. denne måned.

Slik begynner brevet som ble sendt til stiftamtmannen etter den strabasiøse hjemturen: "Ved min Nærværelse i Arendal forrige Uge (...) havde ieg det Uheld, at der indtraf stort Sneefald og Sneefoq, som nær havde bundet mig til at blive der i meget lang Tid, hvis ieg ikke selv havde paataget mig med megen Møie og Bekostning at bryde Veien igiennem Huushøie Sneefaner, hvormed ieg endelige naaede Hiem den 7de dennes ...". Teksten er gjengitt in extenso under Originaldokumenter.

Brev fra prins Christian Frederik

Da jeg kom hjem i går kveld, fortalte Susanne at det var kommet et stort brev til meg fra Stiftamtmannen. Den egentlige avsender var ingen ringere enn hans høyhet Prins Christian Frederik. Brevet besto av fire trykkede sider som hadde noen påskrifter av vår egen stiftamtmann. Brevet innledet med en orientering om rikets tilstand omtrent med de opplysninger jeg allerede hadde lest i "Tiden" under mitt opphold i Arendal. Deretter fulgte en lang redegjørelse for at det nå forberedes et møte på Eidsvold "der skal fastsætte Kongeriget Norges Regjeringsform", og at representanter til denne forsamling skal velges i de enkelte amt.

Mer om dette senere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: