Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

17. mars 2014

Manglende underretninger

Onsdag 16. mars 1814

Nå er jeg litt oppgitt. Det er mer enn to uker siden det ble sendt ut brev til stiftets prester om å holde valg i menighetene på utsendinger til amtsmøtet i Bygland. Her i Herefoss har vi ennå ikke hørt noe fra sognepresten. Riktignok har jeg under hånden fått vite at amtsmøtet er utsatt fra 18. til 23. ds., men det haster likevel med å få samlet menigheten.

Jeg har derfor i dag sendt brev til Stiftamtmannen og beklaget meg over tingenes tilstand. Brevet sluttet jeg slik:

      «Her i sognet har vi ennu ikke fått anledning til å avlegge den ed for Norges sak som er foreskrevet av Hans Høyhet Regenten, og som enhver norsk borger og bonde ønsker å gjøre. En slik handling vil gi fornyet liv og kraft til det ekte fedrelandssinn som besjeler oss alle.
      Det ser altså ut til at ingen kan reise herfra med fullmakt fra menigheten til det viktige møte i Bygland. Saken opptar alle her, fra den høyeste til den laveste. Det er pinlig at menigheten således kan gjøre seg skyldig i denne forsømmelse, noe som må tilskrives vår sogneprest. Det er besynderlig at hverken fogd eller sorenskriver her får den minste informasjon om eller anledning til å delta i noen av Norges saks høytideligheter i deres embedskrets.»

Siste del av brevet til stiftamtmann de Schouboe i faksimile. (En ordrett gjengivelse av brevet finnes under "Originaldokumenter")

En annen og for meg personlig like kjedelig sak, er at jeg den 23. skal være dommer i noen saker ved Arendal byting. Det er derfor umulig for meg å være i Bygland denne dagen. Jeg antydet derfor i brevet at det kanskje kunne bli nødvendig å utsette dette rettsmøtet eller få noen andre til å ta seg av dem. Hvis menigheten her skulle ha ønske om å sende sin sorenskriver til amtsmøtet, ville det jo være for galt om jeg måtte stå opp å si at dette ikke lot seg gjøre.

Både fogd og sorenskriver

Fogden vår har nå reist herfra for å tiltre sin tjeneste som fogd i Trøndelag. Da det vil ta noen måneder før den nye fogd er på plass, er jeg spurt om å påta meg fogdens oppgaver inntil så skjer. Selv om oppgavene er mange og vanskelige nok i sorenskrivertjenesten, kunne jeg ikke la en slik spennende mulighet gå fram meg. Det formelle konstitusjonsbrevet kom i går og i dag har jeg sendt min bekreftelse. Så nå er jeg fogd for hele Råbyggelaget, fra Setesdal i vest til Vegårdshei i øst. Kanskje jeg skulle ta meg en tur over til fogdegården og prøve uniformen?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: