Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

19. mars 2014

Valg i Herefoss kirke

Lørdag den 19. mars

I går aftes dukket kapellanen Hans Chr. Reiersen opp her på Nes. Han fortalte at det dagen etter, dvs. i dag lørdag den 19. mars, endelig skulle velges utsendinger til amtsmøtet i Bygland i neste uke. Han beklaget så meget den utilstrekkelige informasjon om dette, men nå hadde han varslet en del av de gårdene han hadde passert på veien hit, og regnet med at budstikken gikk rundt.


Slik kunne en enkel budstikke se ut i 1814. Inne i hylsen kunne det legges en skriftlig melding. Hver bygd hadde sin faste rute for sirkulasjon av budstikka når viktige beskjeder raskt skulle nå ut til alle gårdene.

Vi snakket også om hvordan høytideligheten i kirken skulle foregå, og Reiersen ba meg forberede en slags protokoll fra møtet. Den skulle inneholde en fullmakt fra menigheten som de to valgmennene skulle ta med seg til amtsmøtet, og dessuten en ærbødig hilsen til Regenten. Vi diskuterte innhold og formuleringer slik at jeg kunne gjøre det meste ferdig på forhånd.

Det var en spesiell stemning da vi samlet oss i kirken i dag. Kapellanen talte kraftfullt om at det norske folk nå var løst fra sin troskaps ed til Kong Frederik, og at vår nye regent, prins Christian Frederik som odelsbåren til Norges trone, i denne vanskelige tid vil verne om statens sikkerhet. Talen ble avsluttet ved at han høyt og tydelig spurte: «Sverger Dere å hevde Norges selvstendighet, og at våge liv og blod for det elskede fedreland?» Menigheten holdt fingrene i været og svarte «Det sverger vi, så sant hjelpe oss Gud og hans hellige ord!»

Etter en kort bønn ble det holdt valg på utsendinger til amtsmøtet. Valget falt på lensmannen og meg. Jeg leste så opp teksten jeg hadde skrevet. Den sluttet omtrent slik:

Således, høybårne Fyrste, nedlegger vi i dypeste underdanighet vår alvorlige stemme for Dem ved de menn som efter det forestående valg på gården Løvdal i Bygland den 23de denne måned – hvortil sorenskriver Thomas Bryn og lensmann Gunder Knutsen Retterstøl er utnevnt og gitt fullmakt av Herefoss sogns menighet – skal møte ved den for Norge viktige høytidelighet på Eidsvoll den 10de april førstkommende, for å delta i bestemmelsen av Norges regjeringsform.
 .........
Herefoss sogns kirke i Østre Råbyggelaget i Christiansands Stift, den 19de mars 1814.

Deretter ble dokumentet undertegnet av kapellanen og meg samt 15 andre av de tilstedeværende.
 
Dokumentet er underskrevet av sorenskriveren, kapellanen, distriktslegen, lensmannen og 12 bønder. Fem av bøndene har skrevet under uten hjelp, mens det ved syv av underskriftene står "med vedholden Pen". Hele dokumentet finnes i Digitalarkivet i originalversjon og transkribert.

Etter at jeg nå var formelt valgt som utsending til amtsmøtet i neste uke, ble det avgjørende for meg å få en godkjenning fra stiftamtmannen til å utsette rettsmøtene i Arendal den 23. ds. Med en gang jeg kom hjem fra kirken, skrev jeg derfor et nytt brev til ham der jeg ba om hans medhold. Samtidig skrev jeg til de berørte sakførere om utsettelsen. Da dette var gjort, sendte jeg skriverkarlen av gårde de 5½ milene til Kristiansand som ekspressbud med brevene. Han fikk streng beskjed om at han måtte oppsøke Stiftamtmannen i morgen formiddag – selv om det er en søndag – for å få hans svar med tilbake til Herefoss. Så får jeg bare håpe at denne skyndsomme prosess går som planlagt.
[Brevet som Thomas Bryn sendte til stiftamtmannen, kan du lese under "Originaldokumenter"]

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: