Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

24. mars 2014

Valgt med 23 stemmer

Torsdag 24. mars 1814

I går var endelig den store dagen kommet da Østre og Vestre Råbyggelaget skulle velge representanter til det høytidelige møte på Eidsvold den 10. april. Møtet ble holdt i Løvdal, en grend som ligger ved Byglandsfjorden godt og vel 5 mil fra Herefoss.

Vinterstemning ved Byglandsfjorden

Forsamlingen besto av 32 utsendinger, to fra hver menighet i amtet, og ble ledet av Stiftamtmann Oluf Borch de Schouboe. Av utsendingene eller valgmennene var det bare to embetsmenn, Andreas Kjørboe som er sorenskriver i Vestre Råbyggelaget, og undertegnede. I tillegg var det en håndfull bondelensmenn blant valgmennene. Nå som jeg er konstituert fogd for hele amtet, var det nyttig å møte lensmennene fra de vestre distrikter.

Det tok tid før alle de langveisfarende utsendingene var på plass, så det ble god tid til å samtale om den politiske situasjonen og fremtidsutsiktene for vårt fedreland. Viljen til å motsette seg svensk herredømme var til å ta og føle på.

Før valget holdt Schouboe en tale der han fortalte om betydningen av det som nå skulle skje, og redegjorde for hvordan valget skulle foregå. En av de aktuelle kandidater var sorenskriver Kjørboe som representerte Evje menighet. Da hans navn kom på banen, ble det uro i forsamlingen. Eivind Torkjellsen fra Lande i Bygland talte kraftfullt mot Kjørboe og kom med påstander som grenset til det injurierende. Det viste seg at det hadde vært en konflikt mellom disse herrer i forbindelse med et arveoppgjør et par år tidligere. Even mente han var behandlet uriktig og en prosess efterpå viste at han hadde rett. Kjørboe tok selvsagt til motmæle, men dette var nok ikke bare en konflikt mellom disse to. Kjørboe har tydeligvis mange uvenner i sitt distrikt.

Da stemmene ble tellet opp, viste det seg at jeg fikk 23 stemmer, Eivind Lande fikk 19 og Ole Knutsen fra Tveiten i Valle fikk 15 stemmer. Jeg har dermed fått det ærefulle verv å delta ved det historiske møtet på Eidsvoll sammen med disse to bønder.Samtaler med Schouboe

Etter møtet fikk jeg anledning til å snakke med Schouboe på tomannshånd. Jeg benyttet anledningen til å minne ham om behovet for å etablere en fast og forutsigbar skyssordning mellom Arendal og Herefoss. Han fortalte at fogden i Nedenes amt «var beordret til at sammentræde med Fogden i Raabøigdelauget, for at lægge Plan til en ordentlig Skyds-Indretning mellem Arendal og Heirefos».

Vi slarvet også litt om de bøndene som ble valgt til å representere Råbyggelaget på Eidsvoll. Særlig Ole Tveiten fra Valle var litt av en framtoning, – ikke spesielt høy, men uvanlig sterk og tettbygd. Han var en lederskikkelse på sin ganske spesielle måte. «En kjempe fra oldtiden», som Schouboe uttrykte det.

[Les mer om kildene som dette innlegget er basert på under "Om innleggene" og "Originaldokumenter"]

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: