Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

Om sorenskrivergården
Den gamle sorenskrivergården på Nes i Herefoss slik den ser ut i dag
Hovedbygningen på Nes ble bygget i 1763-1764, og eksteriøret er nesten uforandret i dag. Også mye av interiøret er opprinnelig. Det var fogden Zacharias Besche som ville ha en standsmessig embetsgård, og Nes gård var til salgs. Han satte straks i gang arbeidet med å sette opp nye hus på gården. I perioden 1774–1850 var Nes bolig for stedets sorenskriver.

I et takstdokument fra 1852 får vi en ganske detaljert beskrivelse av Thomas Bryns embetsbolig:

"I bygningen er i alt 24 fag vinduer, foruden 8 enkelte glasruder og nogle ruder over husets 2de indgange. I bygningen er i alt 10 værelser og et pakloft, kjøkken quistkammer og 2 forstuer. ... I værelserne er tilsammen 8 jernkakkelovner, hvoraf 3 er tre etagers og de øvrige 5 er 2 etages. 5 værelser er bordklædde, hvoraf 2 er oljemalede, 1 læretsbetrukket med fod av træværk der er oljemaled, 3 tildels betrukne med papir og forsyned med fod av træverk og 1 alene maled med gul vandfarve. Der er i alt 18 enkelte og 2 dobbelte dører." [Etter Hans Herefoss: "Herefoss bygdesoge". Bd.1, Herefoss, 1981, s. 508].

Skriverkarlen Andreas Holm (1827–1885) kjøpte gården i 1852. I dag er det hans sønnesønns sønn som eier gården. Se http://www.herefoss.no/content/skrivargarden-nes

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: