Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

8. januar 2014

Nyheter fra København


Lørdag 8. januar

Vi har fått ny fogd. Vår tidligere fogd, Peter Ludvig Munthe Bull, forlot oss før jul for å tiltre sitt nye embede i Strinda. Nå har Nils Astrup fra Borgund kommet til Herefoss. Et gledelig valg for meg da jeg kjenner ham fra studietiden i København. Da jeg hørte at han var ankommet fogdegården, ventet jeg derfor ikke lenge med å besøke ham.

Astrup kunne fortelle at han fikk sin juridikum i 1806, året etter meg. Etter dette hadde han hatt tjeneste ved Rentekammeret. Han oppholdt seg således i København i de dramatiske og  skjebnetunge septemberdagene i 1807 da den engelske flåten utsatte hovedstaden for et umenneskelig bombardement. En rekke bygninger ble ødelagt av granater og branner og kanskje så mange som 1000 mennesker mistet livet. Astrup hadde selv et uvanlig minne fra disse tunge dagene. Han viste meg et gullur der det var inngravert «For Trofasthed fra 2. til 6. September 1807», men han ville av beskjedenhet ikke fortelle hvilken heltegjerning han hadde utført.

Fra København natten mellom 4. og 5. september 1807
Astrup mente at englendernes simple og brutale angrep på København, og ranet av den danske flåte, hadde medvirket til at kronprins Fredrik avsluttet nøytralitetspolitikken og gikk i forbund med Napoleon. Konsekvensene av dette har vi sannelig fått merke på kroppen her hjemme.

Stemningen i København var nå meget spent. Astrup kunne fortelle detaljer om bakgrunnen for våpenhvilen som ble inngått mellom Danmark og Sverige den 15. desember. Da det danske armekorps som hadde bistått de franske styrker i nærheten av Lübeck, skulle vende tilbake til Danmark, hadde Prins Karl Johans svenske tropper med støtte av russiske og tyske styrker allerede trengt inn i Holsten og var på vei nordover. Det danske armekorpset, som var de fiendtlige styrker langt underlegne, lyktes under ledelse av general Frederik av Hessen, takket være god etterretning og rask fremrykning, å komme seg til befestningene i Rendsborg uten å lide for store tap.  Dette var den 10. desember.
 
Kart over Schleswig der de danske styrker nær var blitt hindret i å vende tilbake til Danmark 6. - 10. desember 1813. Under retretten bl.a. fra Segeberg til den viktige festningen i Rendsborg viste det seg at svenske, russiske og tyske styrker hadde nådd frem til Neumünster og Nortorp. De danske styrker tok en østlig rute bl.a. om Kiel, krysset kanalen på flere steder og nådde Rendsborg fra øst.

Situasjonen var likevel vanskelig. Fienden hadde visselig intensjoner om å marsjere videre nordover mot Schleswig og Sønder-Jylland, og de danske styrker var neppe sterke nok til å hindre dette. Derfor ble våpenhvilen inngått. Nå går det mange rykter om fredsforhandlingene. Ett forslag skal gå ut på at Danmark må gi fra seg Trondhjems Stift til svenskene.


General Frederik av Hessen som ledet de danske styrker under det dramatiske tilbaketoget fra Lübeck-området i desember. Han var tidligere øverstkommanderende for de militære styrker i det sønnafjellske Norge og dessuten vår visestattholder fra 1810. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: