Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

12. januar 2014

En norsk bank blir tilTorsdag 13. januar 1814
Før jul kunne vi lese i tidningene at vår aktede stattholder kronprins Christian Frederik hadde sammenkalt til et stort møte om stiftelse av en norsk bank. En slik innretning har lenge vært et savn, i særdeleshet for de større handelsbedrifter og skipsredere. 72 av landets rikeste og mektigste menn ble invitert til møtet som ble avholdt i lokalene til Katedralskolen i Christiania. Vårt amt har vært representert med Jacob Aall fra Nes jernverk, og dessuten med vår tidligere stiftamtmann Emanuel Thygesen. Forrige onsdag ble det offentliggjort at dette viktige bankmøtet etter vel to ukers arbeid hadde båret frukter. "Norges private Laane- og Disconto-indretning" er blitt konstituert. Ved avslutningen av bankmøtet ble det tegnet garantier for 1.728.000 sølvdaler til lånekassen og 696.500 sølvdaler til diskontokassen. Thygesen ble valgt til å lede direksjonen.

Tidligere forslag om å etablere en egen bank i Norge har beklageligvis vært avvist av de høye herrer i København. Det er desto mer gledelig at kronprinsen nå har gått i bresjen for dette initiativet. Selv om begrunnelsen nå vel først og fremst er å løse de finansielle problemer som krigen har skapt, så kan dette være et viktig skritt for etablering av et selvstendig norsk bankvesen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: