Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

22. januar 2014

Efterrettelige og uefterrettelige efterretningerLørdag 22. januar 1814
  
Det er flere ulemper ved å bo i en veiløs bygd uten en ordnet postgang. En av dem er at det kan ta lang tid før informasjon om viktige nasjonale hendelser når oss her. Enda lenger tid tar nyheter fra København eller fjernere steder. Dette merkes særlig i disse tunge krigstider når vi føler at Norges skjebne er så uviss.

Det mangler ikke på rykter. En hver bonde som har ærend i Arendal eller Christiansand har med seg nye opplysninger, men disse er gjerne like uefterrettelige som de er mangfoldige. Noe mer pålitelige er nyhetene vi kan få av andre kondisjonerte på disse kanter når de har hatt ærend i kjøpstedene. Der er det alltid noen embedsmenn eller borger som har ferske underretninger fra private brev eller endog fra reiser til mer sentrale strøk.
 
Eksemplar av avisen Kristiansands Adresse-Kontoirs Efterretninger fra 5. januar 1814 med bl.a. kunngjøring om tid og sted for årets tingmøter i Østre Råbyggelag

Det skrevne ord er gjerne mer å stole på enn det sagte. I Christiansand utgis en avis som kommer to ganger i uken. Det er en meget nyttig tidning som jeg bl.a. bruker til å informere offentligheten om proclama, auksjoner og tingmøter. Avisen inneholder da også først og fremst kunngjøringer og avertissementer.

Et nyttig tidsskrift er Budstikken. Bladet utgis av Det Kongelige Selskab for Norges Vel og kommer én gang pr. uke. Det inneholder først og fremst praktisk opplysningsstoff for allmuen, men nå og da også informasjoner fra de øverste myndigheter, - så også kunngjøringer fra konge og stattholder. Både sognepresten vår og kapellanen abonnerer på dette utmerkede blad. Det har imidlertid ikke kommet ut hittil i år. Vi får håpe det bare er tale om et kortere opphold.

Det siste tidsskrift som må nevnes, er kanskje det viktigste: Bladet Tiden kommer flere ganger i uken og er ofte det første til å presentere viktige hendelser. Det utgis i Christiania av den presten Niels Wulfsberg. Han har et tvilsomt rykte, men gode kontakter helt til topps. Bladet inneholder derfor fra tid til annen efterrettelig informasjon fra våre øverste myndigheter. Her har vi kunnet lese om krigens gang, og her vil vi forhåpentligvis snart kunne lese om freden.

Niels Wulfsberg, prest med hang til selskapsliv og det trykte ord. Han utga for noen år siden bladet Efterretninger og Opmuntringer angaaende de nærværende Krigsbegivenheder. Nå utgiver av Tiden - Et offentlig Blad af blandet Indhold.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: