Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

4. februar 2014

Tingmøter i Vegusdal og Risland

Lille-Topdal, fredag 4. februar 1814

På tirsdag var det månedsting i Vegusdal, og i dag har det vært møte i Risland tinglag. Dette er altså en hektisk uke med mye reising hit og dit. Tingmøtene i Risland holdes på lensmannsgården i Lille-Topdal som er navnet på det øverste kirkesognet i dalen 3 ½-4 mil nord for Herefoss.

Skriverdrengen og jeg kom til Tveit i går og losjerte som vanlig hos lensmannen, Svend Olsen Tveit. Samtalen berørte selvfølgelig freden og hva som nå kom til å skje. Han hadde hørt illevarslende rykter om at Kongen hadde gått med på å gi Norge fra seg til svenskene. Dette hadde han hørt av en bonde som hadde vært på Nesverket. Kan det være at verkseieren, Jacob Aall, har informasjon fra Danmark om dette?

Tingboka for Østre Råbyggelaget som ble brukt i 1814

Mens sommer- og høsttingene gjerne varer i tre dager er månedstingene gjerne unnagjort på én dag. Fogden leder de førstnevnte mens jeg styrer månedstingene. Denne gangen var sakslisten dominert av ordinære saker som kunngjøringer fra stiftmamtmannen, opplysning om skifter som er avsluttet og lån som bønder har tatt opp eller betalt. For meg var det godt å se at min tidligere dreng Olve Aslaksen har betalt tilbake lån som han tok opp da han flyttet inn på gården Oland for en tid siden.

Mot slutten av møtet kom Gjeruld Gauslå inn i rommet med skinnet av stor bjørn han hadde skutt før jul. For dette fikk han sin skuddpremie på 2 riksdaler. Skuddpremier for rovdyr utbetales 5-10 ganger i året; de fleste for bjørn, men også noen for ulv.
.
Slik er episoden med bjørneskinnet omtalt i tingboka: "Gjerruld Halvorsen Gouslaae fremviiste i Retten Huden af en voxen Biørn, som han forklarede at have tilligemed Christen Christensen Gouslaae fældet i Gaarden Gouslaaes Mark noget før sidste Juul, og som af Retten blev taxeret til fulde Skudpenge, samt af Sorenskriveren forseglet."

Møtet var ferdig rundt middagstid, så skriverdrengen og jeg kjørte hjem samme dag. Det var godt føre og fullmåne. Vi så ingen bjørn, men hørte noen ulver ule mot månen.
.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: