Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

21. februar 2014

Kapellanen

Mandag 21 februar, 1814

I går var det gudstjeneste i Herefoss kirke. Som vanlig var det kapellanen, Hans Chrystie Reiersen, som forrettet. Han er en meget god taler, og det fikk menigheten glede av også denne søndagen.

Reiersen kom til Herefoss på lørdag og overnattet her på Nes. Jeg kjenner kapellanen fra studietiden i København, og vi hadde en hyggelig lørdags aften sammen. Selv om han er født i Stavern og er nordmann god som noen, kan han vise til en nesten internasjonal bakgrunn. Hans far er en pensjonert dansk marineoffiser som lenge gjorde tjeneste i Stavern, og hans mor hadde sine aner fra Skottland. Hun døde da Reiersen var ganske liten, og ti års tid senere flyttet faren med sine barn til København. Jens Reiersen fortsatte enda noen år i marinen, men var også involvert i den store handelsbedriften til salige Niels Lunde Reiersen.

Reiersen er derfor en mann som er bedre informert om det som skjer på den internasjonale arena, enn de fleste. Han er også en mann som følger godt med på hendelsene her hjemme. Han fortalte bl.a. at Selskapet for Norges Vel nå har tatt opp igjen utgivelsen av sitt tidsskrift "Budstikken", og det er jo både nyttig og morsomt for oss at det første nummeret var viet "Veiledning for Landalmuen i Raabygdelaugets fogderi til jordens dyrkning med videre". Dette er tittelen på et skrift som vår forrige fogd Peter Ludvig Munthe Bull utarbeidet for å bidra til en modernisering av landbruket i Råbyggelaget før han forlot sin post her i fjor.

Det viktigste vi talte om denne lørdagskvelden, var likevel den politiske situasjonen her i landet. Selv om det, så vidt vi vet, ennå ikke er sagt noe offisielt om detaljene ved fredsavtalen med Sverige, så mente Reiersen å vite at kong Fredrik har gått med på å overgi Norge til svenskene. Han har ofret vårt kjære fedreland for å unngå at han selv skulle bli redusert til en "friherre av Jylland", - en spissformulering som Reiersen hadde hørt.

Spørsmålet er nå om denne fredstrakten vil bli gjennomført til fulle. Prins Christian Frederik la for tre uker siden ut på en lang reise til Trøndelagen som er utførlig omtalt i bladet "Tiden". Reportasjene er grundige og har et meget nasjonalt preg. Prinsen må vel ha visst om utfallet av fredsforhandlingene i Kiel? I så fall er det påfallende at han legger ut på en lang reise som slett ikke ser ut til å ha vært en avskjedsturné. Vi vet jo at prinsen har et varmt hjerte for Norge, men hvilke planer har han for landet nå, - og hvilken rolle planlegger han for seg selv? Det er de viktige spørsmålene i dag.  Hans kongelige høyhet bruker "Tiden" som talerør, så det blir interessant å følge med på hva som skrives der i ukene som kommer. Reiersen lovet å ordne med en subskripsjon for meg så snart som mulig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: