Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

Om kildeneInnleggenes kilder

5. juni 1814

- Nasjonalbiblioteket: Brev fra Søren Abel til Johan E. G. Krogh datert Gjerstad 4. juni 1814. Avskrift av brevet finnes i Spesialsamlingen ved NBs Oslo-avdeling.
- Gerh. G. Bergh (1963): "Hans Gottfried Wangs livserindringer". Norsk slektshistorisk tidsskrift. Bd. 19, s. 87. 
- Arild Stubhaug (1995): Et foranskutt lyn. Niels Henrik Abel og hans tid. Aschehoug. Tilgjengelig på internett her.
-S. H. Finne-Grønn (1899): Abel, den store mathematikers slegt. Christiania. Tilgjengelig på internett her.
John Aas (1869): Gjerestads præstegjeld og præster. Til lesning for almuen. Nyutgivelse av Aust-Agder-arkivet i 1999. Tilgjengelig på internett her.

29. mai 1814

- Statsarkivet i Kristiansand: Brev fra Bryn til Schouboe datert Herefoss 9. juni. Stiftamtmannens arkiv, innkomne brev, Østre Råbygdelagets sorenskriveri. (SAK/1271-0005/D/Da/Dae/L1114).

8. mai 1814

- Arnet Olafsen (1914a): Riksforsamlingens forhandlinger. 1ste del. Protokoller med bilag og tillæg. [Utgitt etter offentlig foranstaltning] Kristiania. Boka er tilgjengelig på internett her.

1. mai 1814

- Gustav Peter Blom (1860): Norges Statsforfatning i Aaret 1814. Mallings forlag, Christiania. Boka er tilgjengelig på internett her.

21. april 1814

- Riksarkivet: Regninger fra Riksforsamlingens deputerede. 5. departement for finans,, handel og tollfaget. Journaler og overgripende registre. Bilag nr 59. (RA/S-3893/C/Cb/L0014). Tilgjengelig på internett her.

17. april 1814

- Ludvig Daae (1888): Gustav Peter Bloms dagbog under Rigsforsamlingen paa Eidsvold. Publisert i Historisk Tidsskrift. Særtrykk av artikkelen tilgjengelig på internett her.
- Jacob Aall (1845): Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800-1815. Tilgjengelig på internett her.

15. april 1814

- Riksarkivet: Avskrifter av innberetning fra konstitusjonskomiteen til riksforsamlingen. Christian Frederiks arkiv (RA/EA-5938/F/Fb/L0211/0018/0003). Tilgjengelig på internett her.
- Ludvig Daae (1888): Gustav Peter Bloms dagbog under Rigsforsamlingen paa Eidsvold. Publisert i Historisk Tidsskrift. Særtrykk av artikkelen tilgjengelig på internett her.

10.-14. april 1814

- Riksarkivet: Dagbøker ført av Ole Elias v. Holck. Holck, Meidell, Hartvig, Brev, saker, dagbøker, diverse, stykke 1 (RA/PA-0204/F/L0001), 1798-1842. Tilgjengelig på internett her. Opptegnelser fra Eidsvoll 1814 begynner på side 362.
- Riksarkivet: Byfogd Gregers Winther Wulfbergs dagbok under Riksforsamlingen på Eidsvoll. Manuskriptsamlingen, Manuskripter i oktavoformat, stykke 21 (RA/EA-3667/H/L0021), 1814. Tilgjengelig på internett her.
- Nicolai Wergeland (1830): Fortrolige Breve til en Ven, Skrevne fra Eidsvold i Aaret 1814. Utgitt som bok i 1830. Tilgjengelig på internett her.
- Ludvig Daae (1888): Gustav Peter Bloms dagbog under Rigsforsamlingen paa Eidsvold. Publisert i Historisk Tidsskrift. Særtrykk av artikkelen tilgjengelig på internett her.
- Christian Thaulow (1876): Sognepræst J. H. Darres Dagbog under Rigsforsamlingen paa Eidsvold. Tilgjengelig på internett her.
- N. Hancke (1868): Provst Fredrik Schmidts Dagbøger. Utdrag tilgjengelig på internett her.
- M. Birkeland (1870): V. C. Sibberns Dagbog paa Eidsvold fra 10de April til 17deMai 1814. Tilgjengelig på internett her.
- Niels Aall (1911): Niels Aalls erindringer fra 1814. Utgitt av Cappelens forlag, 1911. Tilgjengelig på internett her.
- Jacob Aall (1845): Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800-1815. Tilgjengelig på internett her.

9. april 1814

- Eli Fure (red.) (1989): Eidsvold 1814. Hvordan grunnloven ble til. Dreyers forlag. Tilgjengelig på internett her.
- Hilmar Stigum (1963): Hus og gårdsanlegg i Eidsvoll. Tilgjengelig på internett her.
- Riksarkivet. Kvittering for oppholdet på Brensmork datert 21. mai 1814. 5. departement for finans-, handels- og tollfaget, Bilag til journalene, stykke 14, 1814. Tilgjengelig på internett her.

5. april 1814

- Nicolay Wergeland (1814): Fortrolige Breve til en Ven, Skrevne fra Eidsvold  i Aaret 1814. Utgitt Christiania, 1840. Tilgjengelig på internett her.
- Lauritz L. Bryn (1940): Eidsvoldsmannen Thomas Bryn. Utgitt privat i 1968. S. 58-60.
- Arild Stubhaug (2014): Jacob Aall i sin tid. Aschehoug. S. 226.
- Jacob Aall (1845): Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800–1815. Del 3, s. 15. Tilgjengelig på internett her.
- Gustav Sætra (2009): "Olav Knutsson Tveiten". Artikkel i Norsk biografisk leksikon. Hentet 4. april 2014 fra http://nbl.snl.no/Olav_Knutsson_Tveiten.
- Svein Inge Olsen (1999): Legenden om setesdalskjempa. Genesis forlag, s. 29-30. Tilgjengelig på internett her.
- Eivind Bygland (1914): "Eidsvollsmann Eivind Torkjelson Lande". Artikkel i Bidrag til Agders historie. Årsskrift for Agder Historielag, nr. 1, s. 69-75.

24. mars 1814

- Fullmakter til Eidsvollsrepresentantene 1814. Riksarkivet, statsrådssekretariatet, RA/S-1001/D/Db/L0008. Tilgjengelig på internett her.
- O. A. Aalholm (1964): "Even Torkelsen Lande". Artikkel i Aust-Agder-arv 1963-64, s. 128-141.
- Terje Bratberg (2009): Oluf Schouboe. Artikkel i Norsk biografisk leksikon. Tilgjengelig på internett her.
- Jacob Friis (1941): "Oluf Borch de Schouboe". Kapittel i Stiftamtmenn i Kristiansand før 1814. Kristiansand, s. 140-152. Tilgjengelig på internett her.
- Svein Inge Olsen (1999): Legenden om setesdalskjempa. Kristiansand, s. 19-21.
- Brev fra Thomas Bryn til Stiftmannen datert 27. juni 1814. Statsarkivet i Kristiansand: Stiftamtmannen i Kristiansand. Innkommende brev. Østre Råbyggelaget sorenskriveri 1811-1815.  Ref.: SAK/1271-0005/D/Da/Dae/L1114
- Brev fra Oluf Schouboe til Christian Frederik datert 25. mars 1814. Riksarkivet, Christian Fredrik, brev fra Oluf Borch Schouboe 1813-1814. RA/EA-5938/F/Fc/L0220/0019.

12. mars 1814

- Gerh. G. Bergh (1963): "Hans Gottfried Wangs livserindringer". Norsk slektshistorisk tidsskrift. Bd. 19, s. 81-88.

10. mars 1814

- Statsarkivet i Kristiansand: Østre Råbyggelaget sorenskriveri. Embedsbrev 1811-1817. Åpent brev fra Christian Frederik datert 19. 2. 1814.
- Ola Mestad: Johan Frederik Schlegel. Artikkel i Store norske leksikon lastet fra internett 10.3.2014 her.

8. mars 1814

- Statsarkivet i Kristiansand: Stiftamtmannen i Kristiansand. Innkommende brev. Østre Råbyggelaget sorenskriveri 1811-1815.  Ref.: SAK/1271-0005/D/Da/Dae/L1114

3. mars 1814

- Tiden, 24. februar 1814. Tilgjengelig på internett her.

27. februar 1814

- Gerh. G. Bergh (1963): "Hans Gottfried Wangs livserindringer". Norsk slektshistorisk tidsskrift. Bd. 19, s. 90-91.

21. februar 1814

- Ministerialbok for Stavern (1756-1782), fol. 60b. Tilgjengelig på internett her.
- Christan Hintze Holm (1995): Nesoddens historie. Fra 1800 til 1930. Bind 2. Nesodden Historielag. Tilgjengelig på nettet her.
- Martin Østlid (1929): Kråkstad. En bygdebok. Utgitt av en lokal bokkomite. Tilgjengelig på internett her.
- Ragnar Iuell: Slægten Chrystie i Norge. Cammermeyers forlag. Tilgjengelig på internett her.
- Det Kongelige Selskab for Norges Vel: Budstikken. Nr. 1/1814 er tilgjengelig på internett her.

 11. februar 1814 

- Arne Nygård-Nilssen (1944): Norsk Jernskulptur. Bind 2. Faksimileutgave tilgjengelig på internett her.
- Axel Coldevin (1950): Norske storgårder. Bd. 2. Tilgjengelig på internett her.
- Hans Herefoss (1988): Herefoss bygdesoge. Bygda og folket. Bind 2, s. 261.
- Gerh. G. Bergh (1963): "Hans Gottfried Wangs livserindringer". Norsk slektshistorisk tidsskrift. Bd. 19, s. 86.  
 

 4. februar 1814

- Haagen Krog Steffens (1908): Slægten Aall. Bind 2. Kristiania. Tilgjengelig på nettet her.
- Tingbok nr. 23 for Østre Råbyggelaget (1806-1826). Statsarkivet i Kristiansand. [Månedstinget i Risland tinglag for 4. februar er ført inn i boka på fol. 366b-367].
- Gerh. G. Bergh (1991): "Hans Gottfried Wangs livserindringer". Norsk slektshistorisk tidsskrift. Vol. XIX, s. 81-114.
- Lars Hess Bing: Topografiske Efterretninger angaaende Østre-Raabygdelaugets Sorenskriverie. Utgitt av Aust-Agder Historielag i 1926. Tilgjengelig på nettet her.

  

28. januar 1814

- Haagen Krog Steffens: Slægten Aall. Kristiania 1908, s. 374. Tilgjengelig på nettet her.
- Tiden for 25. januar 1814 er tilgjengelig nettet her.

22. januar 1814

- Svennik Høyer: Pressen mellom teknologi og samfunn. Norske og internasjonale perspektiver på pressehistorien fra Guthenberg til vår tid. Universitetsforlaget 1995, s. 133-140. Tilgjengelig på nettet her.
- Budstikken fra 1808 til 1813 er tilgjengelig nettet her. Merknad: Opplysningen om at sognepresten og kapellanen abonnerte på Budstikken framgår av bladets egne liste over "subscripentene" her (se nr. 2766 og 2767).

1. januar 1814
- Lars Hess Bing: Topografiske Efterretninger angaaende Østre-Raabygdelaugets Sorenskriverie. Utgitt av Aust-Agder Historielag i 1926. Tilgjengelig på nettet her.

3. januar 1814
- Ministerialbok for Herefoss (1740-1821), fol. 394. Tilgjengelig på nettet her.
- Olava Øverland: Våre altertavler. Samlaget 1995, s. 110. Tilgjengelig på nettet her.
Merknad: På altertavlen står bokstavene GIS og KID. Dette er formodentlig initialene til de som bekostet altertavlen den gang den ble gitt til Oddernes kirke. Hans Herefoss har funnet ut at personen bak GIS er tolleren Gabriel Jacobsen fra Martstrand som kom til Oddernes i 1622. KID er trolig hans kone [Kilde: Kåre Rudjord: Oddernes bygdebok. Kristiansand kommune 1974, s. 142].

8. januar 1814
- F. C. Sommer: Slægten Astrup fra Astrupgaard i Nordslesvig. København 1905, s. 67. Tilgjengelig på nettet her. Merknad: Datoene for Astrups avreise fra København og ankomst i Herefoss er foreløpig ikke funnet, men det virker rimelig at han kom tidlig i januar. 
- Tiden. No. 47, 6. januar 1814. Tilgjengelig på nettet her.

13. januar 1814
- Tiden. No. 48, 8. januar 1814. Tilgjengelig på nettet her
- Kolbjørn Skaare: Norges mynthistorie. Universitetsforlaget, 1995. Tilgjengelig på nettet her

17. januar 1814
- Lars Hess Bing: "Topografiske Efterretninger angaaende Østre-Raabygdelaugets Sorenskriverie". Artikkel i: Selskabet for Norges Vel: Topografisk-statistiske Samlinger. Bd. 2, 1812, s. 197-248. Senere utgivelse tilgjengelig på nettet her.
- Gisle Midttun: "Gamle vegar". Kapittel i: Gunnar Rysstad m.fl.: Setesdalen. Cammermeyer, Oslo, 1919, s. 134-141. Tilgjengelig på nettet her.
- Statsarkivet i Kristiansand: Ferjesteder 1788-1876. Mappe i: Setesdal fogderi. Andre forvaltningsoppgaver, pakkesaker 1700-1817.
- Hans Berrum: Norges posthistorie 1720-1814. Cappelen, Kristiania, 1906. Tilgjengelig på nettet her.


Faktasidenes kilder

Om Thomas Bryn
- Knut Bryn: Thomas Bryn. Artikkel i Norsk biografisk leksikon. Tilgjengelig på nettet her.
- Lauritz L. Bryn: Eidsvoldsmannen Thomas Bryn. Utgitt privat i 1968.
- Odd Arvid Storsveen: Herman Wedel Jarlsberg. Artikkel i Norsk biografisk leksiskon. Tilgjengleig på nettet her.

Om sorenskrivergården
- Hans Herefoss: Herefoss bygdesoge. Bd. 1 (Heim og ætt). Utgitt av Herefoss bygdesogenemnd, 1981. Merknad: Bildet av Nes gård er stilt til disposisjon av Kristian Holm, Herefoss.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: