Thomas Bryn var sorenskriver i Østre Råbyggelaget (Aust-Agder) fra 1810 til 1816 og representerte Råbyggelagets amt på Eidsvoll i 1814. Denne bloggen dreier seg om hvordan han opplevde dette historiske året på den private, den embetsmessige og den nasjonale arena.

Om Thomas BrynThomas Bryn ble født på Kongsberg i 1782 og døde i Larvik 1827. Hans far var damstiger ved sølvverket, dvs. en slags arbeidsformann for de som arbeidet med vannforsyning til pumpeanlegg, knuseverk, sagbruk osv. som sølvverket hadde. Bare 12 år gammel fikk Thomas arbeid som skriverdreng ved Buskerud amtskontor. Etter noen års tjeneste reiste han til København for å studere jus. I 1805 avla han embetseksamen og vendte da tilbake til amtskontoret på Kongsberg.

I 1806 fikk Buskerud ny amtmann. Dette fikk stor betydning for Thomas Bryns senere karriere. Den nye amtmannen het nemlig Herman Wedel Jarlsberg, og han var både en god administrator og en innflytelsesrik mann med et omfattende nettverk. Bryn fikk derfor mange ansvarsfulle oppgaver. Han var bl.a. fullmektig ved en statlig kommisjon som skulle bidra til å løse forsyningsproblemene som krigen med England og Sverige skapte, og sekretær for det Ankerske fideikommis.
Herman Wedel Jarlsberg malt i 1805. Tilhører Bogstad gård

I 1808 ble Bryn konstituert som sorenskriver for Eiker, Modum og Sigdal med bopel på Krokstadelva i Nedre Eiker, og to år senere fikk han endelig fast stilling som sorenskriver i Østre Råbyggelaget i nåværende Aust-Agder fylke. Det var som representant for Råbyggelagets amt at Thomas Bryn møtte på Eidsvoll i april 1814. Han ble også valgt som stortingsrepresentant for amtet høsten 1814 og for perioden 1815-1816.
"Klubbgården" i Larvik. Tegning av Lauritz Bryn.
I 1816 ble Bryn utnevnt til byfogd i Larvik. På 1820-tallet var han flere ganger på Stortinget som representant eller suppleant. I denne perioden bodde han i den såkalte "Klubbgården" i Kirkegt. 3 ved Larvik kirke. I tillegg kjøpte han gården Lunde i Tjølling. 
Thomas Bryn giftet seg i 1808 med Susanne Lind fra Drammen. Hun døde samme år som ham. De etterlot seg syv foreldreløse barn i alderen 8 til 18 år. Flere detaljer om familien kan finnes på nettsidene til http://eidsvollsmenn.no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Her kan du skrive spørsmål og kommentarer til innleggene: